Lắp đặt hệ thống Camera cho Chi Cục PC TNXH Tp.HCM

Lắp đặt hệ thống Camera Quan Sát quan sát khu giữ xe của Chi Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội Tp.HCM

  • CLIENT 153 Xô Viết Nghệ Tỉnh - BT - Tp.HCM
  • YEAR 2016
  • WE DID Lắp đặt hệ thống Camera Quan Sat
  • PARTNERS Nguyễn Văn Liệu
  • CATEGORY